Elbistanın Sesi Gazetesi Tekzip

Elbistanın Sesi Gazetesi Tekzip

KEŞİDECİ: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü– Gaziantep
VEKİLİ: Av. İ. H. İlker Gündüz – Av. Mehmet Budak – Ulus Mh. 41 Nolu Cd. Platin Apt. No:3/10 Ş.Kamil/G.Antep    
MUHATAP: Elbistan’ın Sesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sürücü –  Kızılcaoba Mah. Kışla Cad. No:19/1    Elbistan / Kahramanmaraş
KONU: 10 Ağustos 2018 Cuma günü http://www.elbistaninsesi.cominternet adresinde saat 17.16’da “Esnaf ve Bakkallar Odasından Öğrenciler İçin Özel Girişim” başlıklı yayımlanan haberde, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu tarafından, Hasan Kalyoncu Üniversitesini tercih eden Elbistanlı öğrencilere %25 burs verileceği yönünde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren bir haber yayımlanmıştır.
Bu çerçevede, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Hasan Kalyoncu Üniversitesini tercih eden öğrencilere, puan sıralamaları baz alınarak ilgili bölümün %25, %50, % 100 bursları YÖK tarafından belirlenen mevzuatlara göre uygulanmaktadır. Fakat bu şekilde bir indirim ve burs söz konusu değildir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi burs ve indirimleri ise resmi web sitesi www.hku.edu.tradresinden açıkça sunulmuştur.
Sonuç olarak kamuoyuna tamamen yanlış yansıtılan söz konusu haber içeriğinin yukarıda ki açıklamalar çerçevesinde ilgili internet sitesinden kaldırılmasını ve tekzip yazısının aynı yer ve aynı punto ile yayınlatılmasını kanuni haklarımız saklı kalmak suretiyle talep ediyoruz.
Sayın Noter;üç nüshadan ibaret işbu tekzibin bir nüshasının muhatabına tebliğini , bir nüshasının dosyada saklanmasını , diğer bir nüshasının da muhataba tebliğ şerhini havi olarak tarafıma verilmesini talep ederim. 08.02.2002
 

Keşideci
Süleyman Uçan vekili
Av. Ercan Yaşar