Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü İlanı

 

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGLAMLARI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Programlarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Kontenjanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı

Tezli

10

Tezsiz

20

Elektronik-Bilgisayar Müh. Yüksek Lisans Programı

Tezli

15

Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Mimarlık Doktora Programı

5

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Tezli

20

Tezsiz

20

İnşaat Mühendisliği Doktora Programı

10

 

Önemli Tarihler
Adayların 21 Ağustos 2016 tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx  internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.

Son Başvuru : 21 Ağustos 2016
Mülakat Tarihleri 
İş Sağlığı ve Güvenliği : 01 Eylül 2016
Elektronik – Bilgisayar Mühendisliği : 24 Ağustos 2016
İnşaat Mühendisliği : 01 Eylül 2016
Mimarlık :  
Kesin Kayıt : 05 – 09 Eylül 2016
Ders Kayıt Tarihleri : 19 – 23 Eylül 2016
Eğitim Başlama Tarihi : 26 Eylül 2016

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için Mühendislik, Mimarlık, Teknik Öğretmenlik, Fen Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinden Lisans diplomasına sahip olmak. 
 2. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 3. Tezli program için ALES (SAY)’tan en az 55 puan almış olmak. Başvuru tarihi itibariyle ALES(SAY) puanı son üç yıl içinde alınmış olmalı
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

            Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı ve İnşaat Mühendisliği bölümleri dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,
 2. Lisans not ortalamasının asgari 2,70 (4’lük sistem üzerinden),
 3. Başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmak (ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır),
 4. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak şartları aranır.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Programı için Genel Koşullar

 1. Adaylar Üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği bölümlerinin dört yıllık lisans programında mezun ve Mimarlık alanında Yüksek Lisans (tezli) derecesini almış olmalıdır. Bütünleşik doktora programı için Mimarlık Lisans programından mezunu olmak ve diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olma şartı aranır.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (Sayısal Puan) en az 70, bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir.
 3. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türk Üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgeye sahip olmak,
 5. Anabilim dalının yaptığı mülakatta başarılı olmak,
 6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek,

 

şartları aranır.

Elektronik-Bilgisayar Müh. Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın Mühendislik veya Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri’nin dört yıllık lisans programlarından mezun olması gerekmektedir.
 2.  Başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

           

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Tezli programlar için başvuracak adayların; ALES’ten (SAY) en az 55 puan almış olmaları gereklidir.
 3. ALES puanı son üç yıl içinde alınmış olmalıdır. Tezsiz program için ALES şartı aranmamaktadır.
 4. Alan dışı başvuran adaylar bilimsel hazırlık programına kaydedilir.
 5. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

 

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı için Genel Koşullar

 1. Başvuru için adayın 4 yıllık bir mühendislik programından veya mimarlık bölümünden mezun olması gerekmektedir.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES’ten en az 55, lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES’ten en az 70  almış olmak.
 3. Lisans diploması ile doktora programına başvuracak adayların diploma notunun 4’lük sistem üzerinden en az 3.00 olması gerekmektedir.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Doktora programlarına başvuran adayların aşağıda belirtilen, ulusal/uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavları puanlarından en az birini almış olması gerekir.

Sınav Türü

Taban Puan

YDS(ÜDS/KPDS)

55

TOEFL IBT

55

TOEFL CBT

134

TOEFL PBT

453

IELTS

5,5

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
 2. Yüksek lisans programlarında ödemeler taksitlendirilebilir ve peşin ödemelerde %5 indirim yapılır.
 3. Doktora programının toplam ücreti ders dönemi için 16.000, tez dönemi için 4.000 TL olmak üzere, her biri  taksitlendirilebilir.

Programlar ve Öğrenim Ücretleri


PROGRAMLAR

Fen Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yük. Lisans Ücreti

10.500 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yük. Lisans Ücreti

9.000 TL

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Ücreti

10.500 TL

Elektronik-Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Ücreti

10.500 TL

İnşaat Müh. Tezli Yüksek Lisans Ücreti

10.500 TL

İnşaat Müh. Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti

9.000 TL

İnşaat Müh. Doktora Programı

20.000 TL

Mimarlık Doktora Programı

20.000 TL

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yük. Lisans Ücreti

6.000 $

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yük. Lisans Ücreti

5.000 $

Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Ücreti

6.000 $

Elektronik-Bilgisayar Tezli Yüksek Lisans Ücreti

6.000 $

İnşaat Müh. Tezli Yüksek Lisans Ücreti

6.000 $

İnşaat Müh. Tezsiz Yüksek Lisans Ücreti

5.000 $

İnşaat Müh. Doktora Programı

11.000 $

Mimarlık Doktora Programı

11.000 $

Başvuruların Değerlendirmesi
Yüksek Lisans ve Doktora Programları için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %20’si ve yapılacak sözlü sınavın %30’u alınarak elde edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle adayların tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen süre içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kabul edilmeyen öğrencilerin evrakları talep ettiklerinde geri verilebilir.
Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. Onaylı Diploma veya Çıkış Belgesi (Henüz mezun olmamış öğrencilerden başvurduğu yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir belge)
 2. Doktora programına başvurular için yüksek lisans diploması
 3. Onaylı Lisans Transkripti (Doktora Programı için Yüksek Lisans Transkripti)
 4. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Askerlik durum belgesi
 7. İkametgâh belgesi
 8. Program için başvuru koşullarında belirtilen yabancı dil yeterlik belgesi
 9. 6 adet fotoğraf
 10. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 11. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu
 12. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi
 13. Yabancı uyruklu adaylar için ayrıca öğrenim vizesi
 14. Ders kayıt dilekçesi (Kayıt sırasında doldurulacaktır.)
 15. Başvuru dilekçesi

 

İletişim

Öğr. Gör.Nurullah AKBULUT
t: +90 (342) 211 80 80 / 1525
e:  nurullah.akbulut@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe

Umut DİNLER / Enstitü Sekreteri
t: +90 (342) 211 80 80 / 1410
e:  umut.dinler@hku.edu.tr
w: https://www.hku.edu.tr/fbe