Kurum içi ve Çift Anadal Yatay Geçiş İlanı

Kurum içi ve Çift Anadal Yatay Geçiş İlanı

 

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ VE ÇİFT ANADAL İLANI


Üniversitemize 2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans ve Ön Lisans Programlarına  Kurum İçi Yatay Geçiş yolu ile öğrenci alımı yapılacaktır.      
Aşağıda belirtilen kontenjanlar ve geçiş yapılabilecek bölümler dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Lütfen geçiş yapılabilecek bölümler tablosuna bakarak online başvuru işleminizi yapınız.

  1. Belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez.
  2. Yatay Geçiş Başvurularımız ONLİNE SİSTEM ÜZERİNDEN alınmaktadır. Posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır. Online başvuru sistemine girilen bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.
  3. Yatay Geçiş başvuruları Fakültelerin İlgili Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
  4. Başvuru sonuçları hku.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

ONLİNE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ 
* Üniversitemiz öğrencileri Kurumiçi seçeneğini seçerek başvurularına devam etmelidirler.

*Çift Anadal Başvuruları için Fakülte/Yüksekolunuza başvurunuz. Sadece Kurum İçi Yatay Geçiş başvuruları Online olarak alınmaktadır.

 

ÜNİVERSİTEMİZ İÇİ YATAY GEÇİŞLERDE GENEL KURALLAR
Kurumiçi yatay geçişlerde, hangi programlardan hangi programlara başvuru yapılabileceği aşağıda yer alan kontenjanlar ve bölümler tablosunda yer almaktadır.
Lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Lisans programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği lisans programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği lisans programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin lisans programlarının en düşük puanından az olmaması şartı aranır.
Sadece aşağıda yazılan bölümler arasında kurumiçi yatay geçiş yapılabilmektedir.
Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GNO’sunun en az 2,50 olması gerekir.
Öğrencinin gerekli not ortalamasını sağlaması kaydıyla başarısız ders bulunması yatay geçişe engel değildir.
Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir.
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

ÇİFT ANADAL İÇİN KURALLAR
Genel Kurallar:
Çift Anadal, öğrencinin kendi bölümüne ek olarak ikinci bir bölümden diploma almasına imkân verir.
Çift Anadal programında ders başına 500 TL öğrenim ücreti alınır.
Burslu öğrenciler de çift anadal programı için ders başına 500 TL öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.
Öğrenciler çift anadal lisans eğitim-öğretimine kendi lisans eğitim-öğretiminin en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılın başında başvurabilir.
Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 içinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
Ana dili Türkçe olmayan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe yürütülen programlarda çift anadal istedikleri takdirde, Türkçe bilgilerinin yeterli düzeyde olduğunu, ilgili kurumların sınavlarına katılarak belgelendirmek zorundadırlar.
Çift Anadal Eğitim-Öğretimi
Başvuru ve kabul koşulları
 (1) Öğrencinin çift anadal programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:
a) Üniversitenin bir lisans bölümüne kayıtlı olması,
b) Başvurduğu döneme kadar birinci anadal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,
c) GNO’sunun en az 3.00 olması,
d) Herhangi bir disiplin cezası almamış olması.
(2) Çift anadal öğrenciliği sıfatını herhangi bir nedenle yitirmiş olan öğrenciler, yeniden çift anadal öğrenimi yapmak veya çift anadal öğrenimine devam etmek üzere başvuramaz.
(3) Yatay geçiş yoluyla bölüm değiştiren öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapmaz.
(4) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.
(5) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal ikinci lisans programlarının yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler, ilgili programlara kabul edilmez.
(6) Başvuru koşulları, özel durumlarda Senato kararı ile değiştirilebilir.
(7) Çift anadal eğitim-öğretimine kabul, öğrencinin kayıtlı bulunduğu ve başvurduğu lisans bölüm başkanlarının, fakülte dekanlarının/yüksekokul müdürlerinin olumlu görüşü üzerine, başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararıyla yapılır.
Programın
ÇİFT ANADAL BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve BAŞVURU YERLERİ
Başvuru, belirlenen tarihte dilekçe ve transkriptle birlikte ilgili birimlerin Dekanlık/Müdürlüklerine yapılır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÇİFT ANADAL İÇİN KONTENJANLAR
Daha sonra duyurulacaktır.


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ONLİNE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1 Adet Transkript ( Onaylı Olması Gerekmektedir )
ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi


BAŞVURU TARİHLERİ

2015-2016 KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ VE ÇİFT ANADALTARİHLERİ
Başvurular 22 Haziran 2015
Son Başvuru Tarihi 10 Temmuz 2015
Başvuruların değerlendirilmesi 13-17 Temmuz 2015
Başvuru sonuçlarının ilanı 17 Temmuz 2015
Asıl olarak kazananların kayıtları 20-22 Temmuz 2015
Asıl olarak kazananlardan kayıt yaptırmayan öğrenciler yerine yedek olarak kazananların kayıtları 23 Temmuz 2015
Derslerin başlaması 14 Eylül 2015


İLETİŞİM BİLGİLERİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eğitim Fakültesi  e-mail: ferda.erdogan@hku.edu.tr Tel: 0 342 211 8080-1404
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  e-mail: hmerve.tatli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1242
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi    e-mail:gul.cikmaz@hku.edu.tr   Tel:0 342 211 8080-1303
Hukuk Fakültesi     e-mail: huseyin.akbulut@hku.edu.tr     Tel: 0 342 211 8080-1334
Mühendislik Fakültesi  e-mail: suleyman.baritli@hku.edu.tr  Tel: 0 342 211 8080-1205
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  e-mail: aylin.filiz@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1516
Meslek Yüksekokulu e-mail: cigdem.kaya@hku.edu.tr   Tel: 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  e-mail: oim@hku.edu.tr          Tel:0 342 211 80 80 – 1104 / 1134


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BURSLULUK DURUMU
Üniversiteye giriş yaptığı yıl itibari ile Üniversite giriş sınavında almış olduğu puan üniversitemizdeki burslu taban puanlarından (%25, %50 veya tam burslu) hangisini sağlıyorsa bursu o şekilde devam eder. Eğer burslu taban puanlarından herhangi birine puanı yetmiyor ise öğrencinin bursu kesilir.
KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLAR ve BÖLÜMLER

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU KABUL EDİLEBİLECEK  PROGRAMLAR TABLOSU
PROGRAM ADI GEÇİŞ YAPABİLECEK BÖLÜMLER KURUM İÇİ KONTENJAN
2.SINIF 3.SINIF
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Psikoloji
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
5 5
Sınıf Öğretmenliği Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
5 5
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Görsel İletişim Tasarımı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Mimarlık
5
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı
Mimarlık
İnşaat Mühendisliği
7 7
Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İnşaat Mühendisliği
10 10
HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk Fakültesi Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Psikoloji
Sınıf Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
10 10
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat Tüm Bölümler 3 3
İşletme Tüm Bölümler 3 3
Psikoloji Tüm Bölümler 7 7
Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Tüm Bölümler 5 5
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tüm Bölümler 3 3
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Tüm Bölümler 5 5
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Tüm Bölümler 5 5
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
5 5
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
6 6
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik
6 6
Hemşirelik Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
6 6


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ÖSYM TABAN PUANLARI

PUANLARIMIZ
    2014-2015
TABAN
PUANLARI
2013-2014
TABAN
PUANLARI
2012-2013
TABAN
PUANLARI
2011-2012
TABAN
PUANLARI
2010-2011
TABAN
PUANLARI 
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 288,196 332,253 307,117
Sınıf Öğretmenliği   TM-2 231,414
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Görsel İletişim Tasarımı  TS-1 225,204
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 202,836 230,990 197,674
Mimarlık MF-4 209,672 233,280 235,029 250457,000 201,739
HUKUK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Hukuk Fakültesi   TM-2 325,077 336,074 340,754 371805,000
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
İktisat  TM-1 203,789 214,914 219,887 203415,000 203,976
İşletme  TM-1 215,210 215,562 212,217 234496,000 203,976
Psikoloji  TM-3 261,718 320,974 286,329
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 222,884 202,645 204,934 203149,000 203,976
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  TM-1 208,586 202,798 215,072 212861,000 203,976
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)  MF-4 216,961 200,782 239,112 197619,000 201,739
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 228,601 223,641 204,283 241404,000 201,739
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)   MF-4 217,543 216,336 213,645 203021,000 201,739
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Beslenme ve Diyetetik YGS-2 263,271 291,463 379,628 285120,000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 296,043 386,258 409,411 352419,000
Hemşirelik YGS-2 238,379 272,694 270,864 247377,000
MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler Puan Türü Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan Taban Puan
Adalet YGS-3 253,080
İlk ve Acil Yardım YGS-2 Sınavsız Geçiş ile yerleşenlerde puan şartı aranmaz


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ DGS TABAN PUANLARI

PUANLARIMIZ
     
 
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARIMIZ 
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ TABAN PUAN
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık    
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Mimarlık SAY 251,299
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi EA 277,497
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat EA 198,730
İşletme EA 218,042
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) EA  
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (%30 İngilizce) EA 214,732
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 230,781
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 224,854
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 244,613
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik SAY 253,997
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 282,302
Hemşirelik SAY 256,384
 
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DİKEY GEÇİŞ TABAN PUANLARIMIZ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/BÖLÜM PUAN TÜRÜ TABAN PUAN
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Mimarlık SAY 241,404
HUKUK FAKÜLTESİ 
Hukuk Fakültesi EA 281,156
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat EA 215,432
İşletme EA 216,218
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) EA
Uluslararası Ticaret ve Lojistik  (%30 İngilizce) EA 216,014
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 218,614
Elektrik- Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 241,735
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 241,982
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 
Beslenme ve Diyetetik SAY 240,233
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 258,154
Hemşirelik SAY 247,376


ÖĞRENİM ÜCRETLERİMİZ

ÜCRETLERİMİZ
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ YILLIK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE /YÜKSEKOKUL/BÖLÜM YILLIK ÜCRET
Tüm Fakülteler için İngilizce Hazırlık sınıfı 17.000
EĞİTİM FAKÜLTESİ   
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 19.000
Sınıf Öğretmenliği 17.000
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ  
Görsel İletişim Tasarımı 17.000
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı  19.000
Mimarlık 21.000
HUKUK FAKÜLTESİ    
Hukuk  22.000
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ   
İktisat 16.000
İşletme 16.000
Psikoloji 19.500
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler 16.000
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 16.000
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ   
Bilgisayar Mühendisliği 17.000
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 17.000
İnşaat Mühendisliği 17.000
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU  
Beslenme ve Diyetetik  19.000
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon                                     20.000
Hemşirelik  13.500
MESLEK YÜKSEKOKULU  
Adalet 10.000
İlk ve Acil Yardım 10.000
   
Peşin ödemelerde %5 indirim yapılır. 
Tüm banka kartlarına 9 taksit yapılır. 
Banka Hesap Bilgileri:   IBAN NO: TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
HESAP NO:5458476-351
Öğrencinin adı soyadı ve TC numarası yazılmalıdır


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurulunca değerlendirilecektir.
Başvurusu kabul edilen www.hku.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Başvurusu kabul edilen ADAYLAR asıl ve yedek adaylar olmak üzere 2 ayrı liste halinde belirtileceklerdir.