Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 BAHAR YARIYILI

TEZLİ LİSANÜSTÜ PROGRAM İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ve Tezli Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlarla ilgili bilgiler aşağıdadır.

 • TEZLİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE TANITIMI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli) Yüksek Lisans Programı’nın amacı; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri düzeyde bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmek olacaktır.
Programda teorisyen ve alanda çalışacak bilim adamı modeline uygun olarak, öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyonun her alanında bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerinin bilimsel bir araştırma olarak yayın haline getirmeleri de amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu programı tamamlayan uzman fizyoterapistler, fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programlarına da başvurabileceklerdir.

Programın Öğretim Dili Türkçe'dir. Program, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersleri içermektedir. 1. ve 2. yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler; 3. ve 4. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülecektir. İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 yerel kredi ve 30 AKTS alınması gerekmektedir. Ayrıca yüksek lisans tezinden başarılı olması gereklidir. Tezin toplam AKTS’si 60’dır. Programın tamamlanması için alınması gereken toplam AKTS 120’dir. Öğrenciler, seçmeli derslere ek olarak danışman onayı ile Enstitünün ya da başka akademik kurumların programlarından ders seçebilecekledir.
Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Diploması” verilecektir.

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANSÜSTÜ PROGRAMI (TEZLİ) KONTENJANI


ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

Tezli

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

10

ÖNEMLİ TARİHLER
Adayların 27 Ocak 2015  tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri  Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Son Başvuru: 27 Ocak 2015
Yazılı Bilim Sınavı Tarihi, Saati ve Yeri: 28 Ocak 2015,  Saat 10.00, Yer: HKÜ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü.
Kesin Kayıt: 02-03 Şubat 2015
Eğitime Başlama Tarihi: 09 Şubat 2015

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır:

 1. Programa üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinden/yüksekokullarından mezun olan adaylar başvurabileceklerdir.
 2. ALES’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(EA)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(EA) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

 1. Programda uygulanacak öğrenim ücreti 15.000 Türk Lirasıdır.
 2. Yüksek lisans programının I. ve II. Yarıyıl dönemlerindeki derslerden başarılı olan öğrenciler tez dönemine geçerler. Ancak I. ve II. Yarıyıl dönemlerindeki derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersleri bir sonraki dönemde tekrar eder.
 3. Yüksek lisans programında ödemeler  taksitlendirilebilir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans programı  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden  ALES’in %50’si, Yazılı Bilim Sınavının %30’u ve lisans not ortalamasının %20’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programa kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne 02-03 Şubat 2015  tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
 2. Not döküm belgesi aslı
 3. ALES belgesi
 4. 4 adet fotoğraf
 5. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. İkametgâh belgesi
 9. Online Başvuru Formu

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Aylin FİLİZ (Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreteri):  0 (342) 211 80 80 / 1516
Öğr. Gör. Deniz Erdan Kocamaz 0 (342) 211 80 80 / 1517
Prof. Dr. Kezban Bayramlar:  0 (342) 211 80 80 / 1503
0532 565 02 75

 1. BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  PROGRAMIN AMACI VE TANITIMI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programının amacı:

 • Beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek ve çözüm için gerekli beslenme plan ve politikaları oluşturabilecek bilgi, beceri ve duyarlılığa sahip; bireylerin besin seçimindeki fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyolojik etmenlerini belirleyerek özel danışmanlık ve beslenme eğitimi verebilecek yeterlilikte; hastane ve diğer sağlık kuruluşları ile tüm toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda besin hazırlama ve pişirme ünitelerinin denetimi, yönetimi ve organizasyonunu yapabilecek donanıma sahip; besinlerin insan sağlığına etkilerini ve tüketim düzeylerini araştırma ve geliştirmede deneyim kazanmış ; değişen yaşam koşullarına uygun, sağlığı geliştirici, hastalıklardan koruyucu ve tedavide etkin olan diyet faktörlerinin işlevlerine yönelik gerekli alt yapıyı oluşturabilen; akademik alanda gelişmeleri izleyebilen yirmi birinci yüzyılın gereksinimlerini karşılayacak üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış bilim uzmanları yetiştirmektir.
 • Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan diyetisyenlerin Beslenme ve Diyetetik alanında mesleki yeterliliklerini geliştirmek, performanslarını arttırmak, eğitim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edebilmelerine yardımcı olmak ve alanında ihtiyaç duyulan konularda araştırma yapabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır.
 • Yüksek lisans öğrencilerinin yapacakları araştırmaların Türkiye ve dünyadaki Beslenme ve Diyetetik alanına özgü bilgi ve düşünce üretimine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Ülkemizde Beslenme ve Diyetetik alanında yetersiz sayıda olan uzman diyetisyen ve bilim insanının yetişmesine katkıda bulunarak ulusal ve uluslararası seviyede özgün çalışmalar üretebilecek akademisyenlerin yetişmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin bilim insanı modeline uygun olarak, Beslenme ve Diyetetik’in kapsamında yüksek lisans tezleri için özgün bir araştırma yapması ve bu araştırmayı yayın haline getirmeleri de amaçlanmaktadır.
 • Bu programı tamamlayan öğrenciler, Beslenme ve Diyetetik doktora programlarına da başvurabileceklerdir.

BESLENME VE DIYETETIK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI;

 • Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülecektir.
 • Programın Öğretim Dili Türkçe' dir.
 • I. ve II. yarıyılda zorunlu ve seçmeli dersler, III. ve IV. yarıyılda alanla ilgili tez çalışması yürütülecektir.
 • İlk iki yarıyılda derslerden en az toplam 21 yerel kredi (en az 7 ders) alınması gerekmektedir.
 • Ders dönemini tamamlayan öğrencilerin yüksek lisans tezinden de başarılı olması gereklidir.
 • Programını başarıyla tamamlayan Yüksek Lisans öğrencilerine Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Diploması” verilir.

BAŞVURULAR, SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER


27 Ocak 2015

Son başvuru tarihi (24:00’a kadar)
Adayların obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir.  Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

29 Ocak 2015

Mülakat sınavı (sözlü ve/veya yazılı sınav)
Saat 10.00’da Sağlık Bilimleri Yüksekokulu binası Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde yapılacaktır.

02-03 Şubat 2015

Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtlarının yapılması
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır

09 Şubat 2015

Derslerin başlaması

BESLENME VE DIYETETIK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KONTENJANI


ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS (TEZLİ)

BESLENME VE DİYETETİK

6

BESLENME VE DİYETETİK ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA
BAŞVURAN ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

 • Üniversitelerin 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olmak.
 • Lisans notunun 100’lük sisteminde en az 50, 4 lük not sisteminde en az 2.00 olması.
 • ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES (EA) ’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES (EA) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 • Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 • Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten alınmış denklik belgesi
 • Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.
 • Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları, Türk vatandaşı statüsünde başvuru yapabilirler. Bu öğrencilerin tüm işlemleri Türk vatandaşı öğrencilere uygulanan usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 

ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA
YAPILAN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Programına başvururan adayların değerlendirilmesinde;

 • Adayların genel başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve yazılı ve/veya sözlü mülakat değerlendirmesinde 100 tam üzerinden alınan notun % 30 u katkı sağlayacaktır.
 • Adayın lisans notu, not belgesinde 100’lük sistemde yazılmışsa veya 4’lük not sisteminin 100’lük karşılığı gösterilmiş ise değerlendirme 100’lük sistemindeki notlarla yapılır.
 • Adayın yüksek lisans notu, not belgesinde 4’lük not sisteminin 100’lük sistemde karşılığı yoksa, sadece 4’lük notu varsa, YÖK’ün 100’lük sistemi uygulanır.
 • Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için ortalama puanlarının en az 55 olması gerekir.
 • Değerlendirme sonucunda adaylar en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir.
 • Mülakat sınavına giremeyeceğini dilekçe ile bildiren ve mazeretleri ilgili EABD Başkanlığınca kabul edilen adaylar değerlendirmeye alınır, ancak sınav notu sıfır olarak işlem yapılır.

ÖĞRENİM ÜCRETİ

 • Programda uygulanacak öğrenim ücreti 15.000 TL dir (ders dönemi için 10.000 TL, tez dönemi için 5.000 TL dir).
 • Yüksek lisans programında ödemeler taksitlendirilebilir.
 • Ders dönemi ve tez dönemi ödemeleri ilgili dönem başında belirtilen süreler içinde yapılacaktır.
 • Yüksek lisans programının I. ve II. Yarıyıl dönemlerindeki teorik ve uygulamalı derslerden başarılı olan öğrenciler tez dönemine geçerler. Ancak I. ve II. Yarıyıl dönemlerindeki teorik ve uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersleri bir sonraki dönemde tekrar eder.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programa kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne  02-03 Şubat 2015 tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
 • Not döküm belgesi aslı
 • ALES belgesi
 • 4 adet fotoğraf
 • İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 • Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Online Başvuru Formu

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Aylin FİLİZ (Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreteri)          :  0 (342) 211 80 80 / 1516
Öğr. Gör. Utku Çelik                                                  :  0 (342) 211 80 80 / 1509
Yrd. Doç. Dr. Feryal ERVERDİ                                               : 0 (342) 211 80 80 / 1515
0 (532) 245 1177