SBE Lisansüstü İlanı

SBE Lisansüstü İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü aşağıda sıralanan Yüksek Lisans ve Doktora Programları online başvuru tarihleri 28 Ağustos 2015 Cuma günü saat 23:00'a kadar uzatılmıştır.

 

Başvurusu uzatılan Yüksek Lisans Programları:

 1. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı,
 2. Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı (Ortak Gaziantep Üniversitesi),
 3. İşletme Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 4. İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 5. İktisat Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 6. Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı,
 7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 8. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,
 9. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları,

Başvurusu uzatılan Doktora programları;

 1. İşletme Doktora Programı,
 2. İktisat Doktora Programı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2015- 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA /
BÜTÜNLEŞİK
DOKTORA

YABANCI
UYRUKLU
ÖĞRENCİ

YATAY
GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Uzaktan
Öğretim
(Tezsiz)

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Doktora

BAĞIMLILIK PSİKOLOJİSİ

30

KLİNİK PSİKOLOJİ

30

5

 

İKTİSAT

15

15

10

3

3

3

 

5

İŞLETME

10

40

200

10/5

5

5

5

5

5

ÖZEL HUKUK (Ortak)**

30

ÖZEL HUKUK

30

5

10

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

20

20

5

5

5

5

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

15

15

5

5

5

5

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

15

15

5

5

5

5

LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK*

50

ÖNEMLİ TARİHLER

Lisansüstü Programlar

Son Başvuru Tarihleri

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans programı için

7 Ağustos 2015

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisansprogramı için

Klinik Psikoloji Doktora programı için

Diğer Programlar için

28 Ağustos 2015

Adayların, son başvuru tarihine kadar obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Bağımlılık Psikolojisi Yüksek Lisans, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Klinik Psikoloji Doktora Programları için Yazılı Bilim Sınavı ve Mülakat Sınav tarihleri 8 Ağustos 2015 tarihinde web sitemizden ilan edilecektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz programı için 02.09.2015 tarihinde Yazılı bilim Sınavı ve Mülakat Sınavı uygulanacaktır.

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarına başvuru sırasında veridikleri telefon numaralarına bilgilendirme SMS'i, mail adreslerine de kayıt için bilgilendirme maili gönderilecektir. Gönderilen mailde kayıtlar için verilen tarihlerde  Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıtlar yapılır.

 

**Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programımız 01.07.2015 tarihinde yapılan değişiklikle Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi arasında ortak yürütülecek olan Özel Hukuk Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Ortak Programa dönüştürülmüştür.  Değişiklik sonucun da oluşan yeni başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk mezunu olma şartı vardır.
 2. Sözlü Mülakat yapılacaktır. Mülakat Tarihi ve Saati başvuru tarihlerinden sonra başvuru yapan öğrencilere duyurulacaktır.
 3. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 4. Başvuruların Değerlendirilmesi 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans notunun %40’ı,  sözlü mülakat notunun %10’u alınarak yapılır.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR


Tezli Programlar için:

 1. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 2. YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 4. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 5. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

Tezsiz Programlar için:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Doktora Programları için:

 1. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 2. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ABD

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 2. Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. Tezli Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur
 4. Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 02.09.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;
 
 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları, Eğitim Yönetimi ve Debetimi lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 2. Psikoloji, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Programları, Eğitim Yönetimi ve Debetimi mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde lisans not ortalamasının %60’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %40’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 4. Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 02.09.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

 

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABD

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).
 2. YDS / ÜDS / KPDS’den 50 ve üzeri puan almak yada TOFEL ve IELTS’ den dengi puan almış olmak.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı için;

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI (Ortak)**

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk veya İktisadi, İdari ve Sosyal bilimler Fakültesi mezunu olma şartı vardır.
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
 3. Sözlü Mülakat Tarihi ve Saati başvurular bittikten sonra başvuru yapan öğrencilere duyurulacaktır. 

ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI 

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Hukuk veya İktisadi, İdari ve Sosyal bilimler Fakültesi mezunu olma şartı vardır.
 2. ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

PSİKOLOJİ ABD

1.Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 2. Son Başvuru Tarihi 2 Eylül 2015’ dir.
 3. Yazılı Bilim Sınavı Tarihive Saati: 3 Eylül 2015'de web sitemizden duyurulacaktır.
 4. Sözlü Mülakat Tarihive Saati: Eylül 2015'de web sitemizden duyurulacaktır.
 5. Sınav Yeri: Eylül 2015'de web sitemizden duyurulacaktır.
 6. Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %20’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 7. Adayların başarılı sayılabilmesi için Yazılı Bilim Sınavı ve Mülakat Sınavı Ortalamalarının en az 65 olması gerekmektedir.

 

2.Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 2. Son Başvuru Tarihi 7 Ağustos 2015’ dir.
 3. Yazılı Bilim Sınavı Tarihive Saati: 8 Ağustos 2015'de web sitemizden duyurulacaktır.
 4. Sözlü Mülakat Tarihive Saati: 8 Ağustos 2015'de web sitemizden duyurulacaktır.
 5. Sınav Yeri: 8 Ağustos 2015'de web sitemizden duyurulacaktır.
 6. Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %20’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 7. Adayların başarılı sayılabilmesi için Yazılı Bilim Sınavı ve Mülakat Sınavı Ortalamalarının en az 65 olması gerekmektedir.

 

3.Klinik Psikoloji Doktora Programı için;

 1. Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans üzerine Klinik Psikoloji Programında Yüksek Lisans yapmış olan adaylar ile bilimsel hazırlık okumak kaydı ile Tıp Fakültesi mezunları programa başvurabilir.
 2. Son Başvuru Tarihi 7 Ağustos 2015’ dir.
 3. Yazılı Bilim Sınavı Tarihi ve Saati:8 Ağustos 2015’de web sitemizden duyurulacak.
 4. Sözlü Mülakat Tarihi ve Saati:8 Ağustos 2015’de web sitemizden duyurulacak.
 5. Sınav Yeri:8 Ağustos 2015’de web sitemizden duyurulacak.
 6. Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, Yabancı Dil Puanının %10’u,  yüksek lisans not ortalamasının %10’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 7. Adayların başarılı sayılabilmesi için Yazılı Bilim Sınavı ve Mülakat Sınavı Ortalamalarının en az 65 olması gerekmektedir.

 

 

 

İŞLETME ABD / İKTİSAT ABD
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ABD

Tezli Yüksek Lisans Programı için;

 1. Tezli Yüksek Lisans Programı için4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İşletme Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı için:

 1. 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İşletme ve İktisat Doktora Programı için;

 1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES(EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES(EA)’ten en az 70 puan (ya da GRE, GMAT sınavların birinden eşdeğer puan) almış olmak.
 3. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 4. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya üzerinden 3 olmalıdır.
 5. Yabancı uyruklu adayların dil şartını sağlamaları gerekir.

Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans programı İstanbul’da İstanbul Üniversitesi ile ortak açılan bir programdır. Başvurular Online yapılıp, Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 2-4Eylül 2015tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Eğitim-Öğretim yine İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Bu programa kabul edilen öğrenci sayısı 30’dan az olduğu takdirde program açılmayacaktır.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2. Lisansüstü programlarda ödemeler taksitlendirilebilir.

Programlar

Ücretler

İşletme Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

İşletme Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

6.000 TL

İşletme Doktora

20.000 TL

İktisat Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

İktisat Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

İktisat Doktora

20.000 TL

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans (Ortak)** ve Özel Hukuk

9.500 TL

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

26.000 TL

Bağımlılık Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans

20.000 TL

Klinik Psikoloji Doktora

50.000 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans

9.500 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans

9.500 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

12.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans

9.000 TL

Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans

8.000 TL

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)

23.750 TL

Bütünleşik Doktora (İşletme-İktisat ABD)+Bilimsel Hazırlık

26.750 TL

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Tezsiz programlarda, kontenjanlar, adaylar lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak doldurulur.
  2. Tezli Yüksek Lisans programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (İktisat, İşletme, Özel Hukuk ve Programları için ALES’in (EA) %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ALES’in (EA) %50’si,lisans not ortalamasının %20’si ve Yabancı dil notunun %30’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
  3. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur. Tezsiz Yüksek Lisans Programı için değerlendirme; Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde lisans not ortalamasının %60’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %40’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
  4. İşletme ve İktisat Anabilim Dalı Doktora programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in (EA) %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si  ve Yabancı Dil Puanının %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
  5. Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Doktora Programı için: Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, Yabancı Dil Puanının %10’u,  yüksek lisans not ortalamasının %10’si yazılı bilim sınavının %15’i ve sözlü mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
  6. **Özel Hukuk Anabilim Dalı (Ortak ) Tezli Yüksek Lisans Programı için:  Değerlendirme 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si, lisans notunun %40’ı,  sözlü mülakat notunun %10’u alınarak yapılır.

 

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1. Dilekçe
2. Not Döküm Belgesi (Transkript)
3. Ders İçerikleri
Not: Bu Belgeler 21 Ağustos 2015 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecektir.

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra kesin kayıt hakkı kazanan öğrenci adaylarına başvuru sırasında veridikleri telefon numaralarına bilgilendirme SMS'i, mail adreslerine de kayıt için bilgilendirme maili gönderilecektir. Gönderilen mailde kayıtlar için verilen tarihlerde  Öğrenci İşleri Müdürlüğünde kesin kayıtlar yapılır.

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
2. Not döküm belgesi aslı
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi
10. Online Başvuru Formu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü: 0342 211 80 90 (fax:0342 211 80 92)
Pelin FADILOĞLU 0342. 211 80 90
Selin KALYONCU 0342. 211 80 91
Bekir ÇİFTÇİ 0342. 211 80 80  /  1306
Arş. Gör. Saadet YAPAN 0342 211 80 80/ 1501 (Psikoloji ABD için)
Arş. Gör. Ahmet AYAZ  0342 211 80 80 / 1407 (Rehberlik ve Psikolojik ABD için)