SBE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

SBE Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

 

ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA / BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Uzaktan Öğretim (Tezsiz)

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Doktora

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

15

15

5

5

5

5

ÖNEMLİ TARİHLER

Adayların  6 Şubat 2015 tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunudoldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra Sosyal Bilimler Enstitüsünün ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin web sitelerinden kayıt hakkı kazanan öğrenciler yayınlar ve kayıt tarihleri için öğrenciye bilgi verir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

Tezli Programlar için:

1.      ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.

2.      YÖK tarafından ALES (EA)’e eşdeğer kabul edilen (son beş yıl içinde) GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak (son beş yıl içinde).

3.      Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

4.      Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

5.      Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 

Tezsiz Programlar için:

1.      4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN ÖZEL KOŞULLAR

 

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı İçin:

a.      Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.

b.      Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

c.       Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (EA)’in %50’si lisans not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %20’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur

d.      Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat Tarihi 04.01.2015 ‘de yapılacaktır. Sınav saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

 

2. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı İçin:

a.      Bu programa başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.

b.      Psikoloji mezunları için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

c.       Değerlendirme, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde lisans not ortalamasının %60’u ve yazılı bilim sınavının/mülakatın %40’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur

d.      Yazılı Bilim Sınavı / Mülakat  yapılacaktır. Sınav tarih ve saatleri öğrencilere duyurulacaktır.

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2.   Lisansüstü programlarda ödemeler taksitlendirilebilir.

 

Programlar

Ücretler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans

16.000 TL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans

12.000 TL

 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı

2. Not döküm belgesi aslı

3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)

4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)

5. 4 adet fotoğraf

6. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

8. Nüfus cüzdanı fotokopisi

9. İkametgâh belgesi

10. Online Başvuru Formu

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Pelin FADILOĞLU 0342. 211 80 90

Selin KALYONCU 0342. 211 80 80  /  1342

Bekir ÇİFTÇİ 0342. 211 80 80  /  1306

Arş. Gör. Ahmet AYAZ  0342 211 80 80 / 1407 /ahmet.ayaz@hku.edu.tr (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık içi)