Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlanı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İLANI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014- 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI


ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA / BÜTÜNLEŞİK DOKTORA

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ

YATAY GEÇİŞ

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Tezli

Tezsiz

Doktora

KLİNİK PSİKOLOJİ

40

İKTİSAT

15

15

5

5

5

5

İŞLETME

30

50

10/5

5

5

5

 5

 5

ÖZEL HUKUK

30

1

1

LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK*

– 

100

 –

 –

 –

– 

 –

 –

ÖNEMLİ TARİHLER
Adayların 31 Ağustos 2014 tarihine kadar http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden erişebilecekleri Online Başvuru Formunu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta mutlaka Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 1. *Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz Yüksek Lisans programı İstanbul’da İstanbul Üniversitesi ile ortak açılan bir programdır. Başvurular Online yapılıp, Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 16-17 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Eğitim-Öğretim yine İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılacaktır. Bu programa kabul edilen öğrenci sayısı 30’dan az olduğu takdirde program açılmayacaktır.
 2. Klinik Psikoloji Programı için Yazılı Bilim Sınavı 2 Eylül 2014 saat: 10.30’da Mülakat 2 Eylül 2014 Saat 13:30’da   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Binası Psikoloji Bölümü’nde yapılacaktır. Yazılı bilim sınavı; Temel Psikoloji, Psikoterapi ve Psikopataloji konularını kapsayacak olup, klasik sorular ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
 3. Programlara kabul edilen adayların listesi 5 Eylül 2014 tarihinde ilan edilecektir.
 4. Programlara kabul edilen adayların kesin kayıtları 16-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nde yapılacaktır.
 5. Dersler 22 Eylül 2014 tarihinde başlayacaktır.
 6. Ders ekleme-bırakma ve danışman onayı 17-18-19 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
Tezsiz programlar

 1. Başvuru için 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak yeterlidir.
 2. ALES ve lisans genel not ortalaması şartları aranmamaktadır.

Tezli programlar

 1. Tezli programlar için başvurulan programın puan türünden (İktisat, İşletme, Klinik Psikoloji ve Özel Hukuk Programları için EA) ALES’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(EA)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak.
 2. ALES(EA) puanı son üç yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır.
 3. Başvuru için, Özel Hukuk, İktisat ve İşletme adaylarının dört yıllık herhangi bir programdan mezun olmaları yeterlidir.  İktisat, İşletme tezli programda farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.
 4. Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.
 5. Klinik Psikoloji Programına başvuracak öğrencilerin Psikoloji ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans bölümü mezunu olma şartı vardır.
 6. Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
 7. Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretini her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarını kaybederler.

 DOKTORA ADAYLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR

 1. Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Yüksek lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ALES(EA)’ten en az 55, Bütünleşik Doktora için lisans mezunu olarak yapılan başvurularda ise ALES(EA)’ten en az 70 puan (ya da GRE, GMAT sınavların birinden eşdeğer puan) almış olmak.
 3. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nca kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek. Bütünleşik Doktora için Lisans mezunu olarak başvuran adayların mezuniyet genel not ortalamaları 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 olmalıdır.
 4. Yabancı uyruklu adayların dil şartını sağlamaları gerekir.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 1. Programlarda uygulanacak öğrenim ücretleri, TC vatandaşları ve yabancı uyruklu öğrenciler için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  
 2. Yüksek lisans programlarında ödemeler  taksitlendirilebilir.
 3. Doktora programının toplam ücreti ders dönemi için 11.000, tez dönemi için 6.000 TL olmak üzere, her biri  taksitlendirilebilir.

Programlar

Ücretler

Tezli Klinik Psikoloji ABD

¨ 26.000

Tezli Yüksek Lisans ( Özel Hukuk, İktisat ve İşletme ABD )

¨ 8.500

Tezsiz Yüksek Lisans (İktisat ABD ve İşletme ABD)

¨ 7.500

Liderlik ve Küresel Girişimcilik Tezsiz (İstanbul Üniversitesi ile Ortak)

¨ 7.500

Doktora (İşletme ABD)

 ¨ 17.000

Bütünleşik Doktora (İşletme ABD)

¨ 20.750

Bütünleşik Doktora (İşletme ABD)+Bilimsel Hazırlık

¨ 23.750

 

                    
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Tezsiz programlarda, kontenjanlar, adaylar lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak doldurulur.
 2. Tezli Yüksek Lisans programları  için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde (İktisat, İşletme ve Özel Hukuk Programları için EA) ALES’in %50’si ve lisans not ortalamasının %50’si alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puanlar, en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 3. İşletme Anabilim Dalı Doktora programı için değerlendirmeler 100 tam not üzerinden ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si  ve Yabancı Dil Puanının %30’u alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
 4. Klinik Psikoloji programı için değerlendirme,  başvurduğu programın puan türünde 100 tam not üzerinden ALES’in (EA) %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, Yazılı Bilim Sınavının %15’i ve Mülakat notunun %15’i alınarak yapılır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.  Programa kabul için yazılı bilim sınavı ve mülakattan oluşan bilimsel değerlendirme puanının 60 ve üzerinde olması gerekmektedir.

YATAY GEÇİŞ İÇİN İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe
 2. Not döküm belgesi (Transkript)
 3. Ders içerikleri       

Bu belgeler 1 Eylül 2014 tarihine kadar Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim edilecek.                                                                                                                                                 

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne                              16-17 Eylül 2014  tarihlerinde gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı
 2. Not döküm belgesi aslı
 3. ALES belgesi
 4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
 5. 4 adet fotoğraf
 6. İlgili programın öğrenim ücretinin/ilk taksitinin yatırıldığını gösterir banka dekontu
 7. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. İkametgâh belgesi
 10. Online Başvuru Formu

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Pelin FADILOĞLU:  0342. 211 80 90
Selin KALYONCU: 0342. 211 80 91 
Bekir ÇİFTCİ: 0342. 211 80 80  /  1306                                                                                                                                  
Arş. Gör. Saadet YAPAN: 0 342 211 80 80/ 1501 (Klinik Psikoloji Programı için)