Kültür ve Sanat Merkezi

Kültür-Sanat üretim ve hizmetlerinin olabildiğince geniş kitlelere ulaşması ve bireylerin hayatında çeşitli şekillerde yer bulması için erişimin önündeki engelleri kaldırmak, sanat eğitimini geliştirmek, sanatçılar ile izleyiciler arasında etkileşimi teşvik etmek, katılımın niceliği ve niteliğini artırmak, kültürel çeşitliliği önemsemek, yaratıcı ifade türlerinin yaygınlaşmasını sağlamak ve benzeri birçok sanat disiplinlerini bünyesinde barındırmayı hedef edinmiştir.
HKÜ Kültür ve Sanat Merkezi “kültür-sanat” tanımının sınırlarını genişleterek profesyonel olarak icra edilen sanatsal faaliyetlerin yanı sıra bireyin kendini yaratıcı biçimde ifade etme biçimlerine de zemin teşkil edecektir.

Galeri