Neden HKU?

Dünya Vatandaşı Olmak İçin

Uluslararası Temas ve İş Birliği
Üniversiteler için uluslararası temas ve tecrübe son derece önemlidir. HKÜ de yeni düşüncelere ve evrensel görüşe açık, farklı insanlarla ve kültürlerle iç içe, uluslararası ekol olmuş üniversitelerin işleyişini deneyimlemiş mezunlar vermek için öğrencilerine birçok fırsat sunmaktadır. Bu imkânlar;

  • İngilizce Hazırlık sonunda yurt dışında anlaşmalı bir kurumda belirli bir süre İngilizce eğitimi almak,
  • Erasmus Değişim Programı’yla belirli dönemlerde AB üyesi ülkelerin üniversitelerinde eğitim görmek,
  • Farklı kültürlerden öğretim üyeleri ve öğrencilerle aynı kampüsü paylaşma şansına sahip olmaktır.

Çünkü Birlikte Daha Güçlüyüz

Üniversite-İş Dünyası İş Birliği- Profesyonelliğe Giriş 101
HKÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri, kampüse adım attıkları andan itibaren profesyonel hayatın da bir parçası olmaktadırlar. Üniversitemiz; mesleki alanda yeterliliğini kanıtlamış yönetici, uzman ve ustaları Endüstri Uygulamaları başlığı altında HKÜ?lülerle buluşturmaktadır. Böylece coğrafyalar arasında köprü görevi gören bilim kentimiz, akademik ve profesyonel yaşamları da bünyesinde birleştirmektedir.
Üniversitemizde bulunan araştırma merkezleri, bu verimli iş birliğine ev sahipliği yapmaktadır. İlgili birimler;

  • Bilim, Teknoloji ve Araştırma Merkezi,
  • GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  • Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi,
  • Sürdürülebilir Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi?dir.

Geleceğe Güvenle Bakmak İçin

Üniversitemiz, Akademik Destek ve İş Bulma Merkezi (Centre for Academic Support and Employability) HKÜ CASE ile öğrencilerine ve mezunlarına kariyer desteği vermektedir; çünkü bizce üniversite sadece bir diplomadan ibaret değildir. İşte CASE de bu noktada devreye girmektedir. HKÜ?lüleri okul sonrası hayata hazırlayan merkezimiz, öğrencilerle iş birliği yaparak kariyer planlarını üstlenmekte ve iş bulma konusunda onlara yardımcı olmaktadır.

Alanında En İyisi Olmak İçin

Yüksek Lisans Programları
Üniversitemiz, alanında en iyisi olan mezunlar vermek için yüksek lisans ve doktora programlarıyla da öğrencilerinin yanında olmaktadır.

Çok Yönlü Gelişim İçin

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları
HKÜ, öğrencilerine birden çok uzmanlık alanında eğitim alma şansı vermektedir. Çift Ana Dal Programı?nı (ÇAP) tercih eden öğrenciler, mezuniyetten sonra iki diplomaya birden sahip olabilmekte; Yan Dal Programı?yla ise kendi bölümleri dışında farklı bir fakültenin bölümüne ait fark derslerini vererek o bölümün sertifikasını alabilmektedirler.

Uzaktan Öğretim Merkezi

Çünkü Mesafeler Eğitime Engel Değildir
Üniversitemiz, nitelikli insan yetiştirmek için hiçbir engeli kabul etmemektedir. Uzaktan eğitim teknolojileriyle, dışarıdan eğitim imkânı sağlayan Uzaktan Öğretim Merkezi; gelişen dünyayı takip eden, yenilikçi, alanında yeterli ve nitelikli öğrencileri ülkemize kazandırmaktadır.
Gelişmekte olan teknolojisi ile birlikte; eğitim, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak kalitesini her zaman zirvede göreceğimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Merkezi?nde;

  • Uzaktan eğitim teknolojileri ve uzman öğretim elemanları ile ihtiyaç duyulan alanlarda kaliteli insan yetiştirilmekte,
  • Örgün eğitim alma imkânı bulamayan gençlere ve çalışanlara ilgi duydukları alanlarda nitelikli eğitim alma ve diploma sahibi olma şansı verilmekte,
  • Bilgi düzeyi fark etmeksizin her bireye e-öğrenme yoluyla yaşam boyu öğrenme fırsatı sunulmaktadır.

HKÜ Uzaktan Öğretim Merkezi Eğitim Kadrosu 
Genel Koordinatör: Uzaktan öğretim biriminin genel sorumlusu olup uzaktan öğretimin sunulmasında teknik ve idari altyapı hizmetleri ile akademik gereklerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla; birimlerin ve personelin uyumlu, etkin bir şekilde çalışmalarını koordine etmektedir.
Genel Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Hasan Selçuk SELEK
E-posta: hsselek@hku.edu.tr
Birim Koordinatörü: Uzaktan öğretimle yürütülen diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul bünyesinde koordinasyon, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanıdır. Ek olarak, birim kapsamında yapılan tüm program ve derslerin idareli yürütülmesini sağlamaktadır.
Birim Koordinatörü: Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU
E-posta: mehmet.karpuzcu@hku.edu.tr
Program Koordinatörü: Uzaktan Öğretim İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yüksek Lisans Diploma Programı?nın koordinasyonu, ders içeriklerinin temini, derslerin yürütülmesi, görevlendirme ve denetimlerin yapılmasından sorumlu olan öğretim elemanıdır.
Teknik Koordinatör (Ders Koordinatörü): Uzaktan öğretim sisteminin tüm teknik hizmetlerini yürüten ve koordineli çalışmasını sağlayan teknik uzmandır. Uzaktan öğretimin tüm unsurlarının oluşturulması, geliştirilmesi, teknik öğretim süreçleri, sistemin 7/24 faal halde tutulması ve muhtemel teknik aksaklıkların giderilmesi konularında görev almaktadır.
 Teknik Koordinatör : Sadık SEÇKİN
 E-posta:  sadik.seckin@hku.edu.tr
İdari Personel: Derslerin yürütülmesi, öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin sağlanması, sınavların gerçekleştirilmesi, birim sekreterliği ve birimler arası eğitim-öğretim koordinasyonu ile ilgili işlemleri yerine getirmektedir.
İdari Personel: Sadık Seçkin
         E-posta: sadik.seckin@hku.edu.tr

Sağlıklı Bir Yaşam

Spor Olanakları
Kampüs içerisinde yer alan spor kompleksi; sportif aktivitelerle, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını değerlendirmeleri ve sportif yeteneklerini ortaya çıkarmaları amacıyla oluşturulmuştur. Basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, halı futbol sahası, öğrenci ve personelimizin kullanımı için hazır durumdadır.

Gençliğin Sinerjisi

Öğrenci Kulüpleri
Üniversitemizde öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını mesleki, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerimiz, öğretim yılı içerisinde kongre, seminer, konferans, söyleşi gibi etkinlikler düzenlemenin yanı sıra gezi, parti, sportif oyunlar, turnuvalar, konser gibi sosyal ve kültürel faaliyetler yapabilirler.
Şu anda üniversitemizde öğrencilerimiz tarafından kurulan Bilim ve Teknoloji Kulübü, Dans Topluluğu, Müzik Kulübü, Sinema Kulübü, Drama Topluluğu ve Spor Kulübü, faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir.